Cover Image

Farmex vattenhaltsmätare för spannmål och hö

Farmex noggranna och snabba vattenhaltsmätare fungerar som verktyg inför skörden. Våra vattenhaltsmätare är lätta att använda och ger pålitliga resultat. Spannmålets fodervärden är viktiga att veta, skydda därför din investering genom att testa vattenhalten redan före skörd. Farmex produkter representerar den senaste teknolgin för att säkerställa riktigheten av mätresultaten i ditt företag.

 

Farmex produkter har alla 12 månaders garanti.

 
Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, 04360 Tuusula | Puh. 09 7744 970 | Fax 09 7744 9744 | info(at)farmcomp.fi